Klastry Energii
Klastry energii to rozwiązania, których celem jest rozwój energetyki rozproszonej służącej poprawie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego przy jednoczesnej maksymalizacji efektywności ekonomicznej. W skład klastra energii mogą wchodzić konsumenci, przedsiębiorcy, administracja rządowa i lokalna, jednostki naukowe i instytuty badawcze, producenci energii z OZE lub innych źródeł lub paliw oraz podmioty zajmujące się magazynowaniem energii.Klaster energii ma charakter lokalny, dlatego jego członkowie powinni znajdować się w obrębie jednego powiatu lub pięciu gmin. Klaster energii reprezentuje koordynator, którym jest powołana w tym celu spółdzielnia, stowarzyszenie, fundacja lub wskazany w porozumieniu dowolny członek klastra energii.
Benefits of Energy Clusters
Niższe koszty energii
Niższe zużycie energii
Wzrost bezpieczeństwa energetycznego
Poprawa jakości zasilania
Uzyskanie samowystarczalności i samobilansowania obszaru Klastra
Rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa
Uniezależnienie się wytwórców energii od zewnętrznych dopłat
Utylizacje kłopotliwych odpadów
Rozwój nowego modelu biznesowego
Zainteresowany klastrami energii?
Chcesz dołączyć do istniejącego klastra energii lub utworzyć nowy?
How we can help?
Wsparcie w utworzeniu i prowadzeniu klastra energii poprzez pełnienie roli Koordynatora klastra energii.
Analiza i rekomendacja optymalnego miksu źródeł wytwarzanie energii dla klastra energii.
Dobór właściwego magazynu energii, który obniży koszty energii, podniesie samowystarczalność energetyczną klastra oraz bezpieczeństwo energetyczne jego uczestników.
Oferta Neo Energy Storage

TESVOLT TS 48V

Elastyczny - prosty i modułowy, dostosuje się do najtrudniejszych warunków

See product page

TESVOLT TS HV70

Wszechmocny - imponuje wydajnością i opłacalnością, w każdych okolicznościach

See product page

TESVOLT TS HV70 Outdoor

Outdoorowy - odnajdzie się pod gołym niebem, od pustyni po biegun północny

See product page

TESVOLT TS-I HV80

Kompaktowy - magazyn energii, inwerter i system do zarządzania energią w jednym

See product page

TESVOLT TPS FLEX

Bezkompromisowy - wytrzymały i mocny system dla poszukiwaczy najwyższej wydajności

See product page

Napisz do nas

Wypełnij formularz poprawnymi danymi. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.
Wybierz rodzaj podmiotu