EE TESVOLT TS HV 70
Wszechmocny - imponuje wydajnością i opłacalnością,
w każdych okolicznościach.
* Optimised for use with the 3-phase SMA Tripower Storage 60
Wszechstronny system magazynowania energii przeznaczony do zastosowań komercyjnych i przemysłowych
System magazynowania energii TS HV 70 nie tylko został zbudowany z myślą o wysokiej wydajności, ale jest również jednym z najbardziej zaawansowanych i niezawodnych systemów magazynowania na rynku. Jego najnowocześniejsze pryzmatyczne ogniwa litowe firmy Samsung SDI i innowacyjna technologia, taka jak Active Battery Optimizer, zapewniają wyjątkową wydajność. Żywotność systemu jest przewidziana na 30 lat lub 8 000 pełnych cykli rozładowania, co zapewnia jago długotrwałość i bardzo dobrą ekonomikę użytkowania. Dzięki ciągłej mocy na poziomie 1C, system magazynowania TS HV 70 może ładować i rozładowywać w krótkim czasie, co czyni go idealnym do użytku profesjonalnego w zastosowaniach komercyjnych, rolnictwie i przemyśle.

Kluczowe zalety systemu EE TESVOLT TS HV 70
● Praca w zakresie napięcia od 575 V do 1000 V
● Zoptymalizowany do użytku z 3-fazowym inwerterem SMA Tripower Storage 60
● Umożliwia rozbudowę i zwiększenie pojemności nawet po wielu latach
● Żywotność na poziomie 30 lat lub 8 000 pełnych cykli
● Szybkość ładowania 1C
● Najwyższe bezpieczeństwo technologii ogniw
Główne obszary zastosowania EE TESVOLT TS HV 70
Wzrost konsumpcji własnej
Energia elektryczna jest często zużywana właśnie wtedy, gdy instalacje fotowoltaiczne lub turbiny wiatrowe generują niewielką lub zerową ilość energii. W związku z tym konieczny jest zakup drogiej energii z sieci. Dzięki magazynowi energii można zużywać niedrogą energię elektryczną wytworzoną przez własną instalację fotowoltaiczną, turbinę wiatrową lub inne źródło OZE, kiedy jest na nią zapotrzebowanie.

Jedną z głównych korzyści jest ograniczenie stale rosnących kosztów energii elektrycznej (np. w związki z wprowadzniem od 2021 r. opłaty mocowej) ponieważ pobieramy mniej energii z sieci a konsumujemy więcej taniej energii wyprodukowanej przez nas samych.
Główne obszary zastosowań:
 • Odbiorcy z zainstalowanymi lub planujący zainstalować odnawialne źródła energii,
  takie jak np. fotowoltaika, turbiny wiatrowe, biomasa, czy biogas
Główne korzyści:
 • Zwiększenie poziomu autokonsumpcji
 • Korzystanie z własnej energii w momencie zapotrzebowania na nią
 • Obniżenie opłat dystrybucyjnych (np. opłąty zmiennej i opłaty mocowej)
 • Obniżenie rachunków za energię elektryczną
Zarządzanie momentem zużycia energii (ang. Time-of-use)
System Zarządzania Magazynem Energii umożliwia ładowanie i rozładowywanie magazynu o określonych godzinach (a nawet minutach), dzięki czemu możliwe jest skorzystanie na różnicach cenowych pomiędzy taryfami i cenami za energię elektryczną:
● ładowanie magazynu energii z sieci kiedy ceny są niskie (np. taryfa nocna) i jej zużycie w ciąg dnia kiedy energia jest droga (np. w godzinach szczytu)
● ładowanie magazynu energii z sieci w trakcie niskich cen i sprzedaż energii w po wyższych cenach (arbitraż cenowy)
● ładowanie magazynu energią wyprodukowaną w instalacji fotowoltaicznej i jej sprzedaż na giełdzie energii w trakcie występowania najwyższych cen (sprzedaż poprzez spółkę obrotu)
Jak to działa?
Przykłady kosztów energii w ciągu doby
Główne obszary zastosowań:
 • zarówno u MSP, jak i dużych odbiorców przemysłowych o dużym poziomie zużycia energii w ciągu dnia
 • firmy zajmujących się handlem energią
 • producenci energii z OZE (PV, wiatr, biogaz, inne)
 • do użytku komercyjnego i przemysłowego o dużej intensywności spożycia w ciągu dnia
Główne korzyści:
 • Zmniejszenie kosztów zakupu energii z sieci poprzez wykorzystanie różnic w cenach pomiędzy taryfami lub strefami dnia
 • Zmniejszenie kosztów dystrybucyjnych (zmniejszenie opłaty przyłączeniowej oraz opłat zmiennych)
 • Zwiększenie poziomu autokonsumpcji
 • Zmniejszenie zależność od dostawców energii elektrycznej i rosnących cen energii
Wsparcie stacji ładowania pojazdów elektrycznych (EV)
Zużycie szczytowe, zwane również obciążeniem szczytowym lub maksymalną mocą pobraną, generuje wysokie koszty dla operatorów stacji ładowania o wysokiej mocy (szybkości ładowania). Dzieje się tak, ponieważ akumulatory samochodów elektrycznych są coraz mocniejsze i pojemniejsze, a tym samym wymagają coraz wyższej wydajności do szybkiego ładowania.
Główne obszary zastosowań:
 • Operatorzy sieci ładowania pojazdów elektrycznych
 • Operatorzy stacji szybkiego ładowania
 • Użytkownicy stacji ładowania o dużej mocy
Główne korzyści:
 • Oszczędności na kosztach podłączenia do sieci
 • Zmniejszenie kosztów zakupu energii z sieci poprzez wykorzystanie taryf strefowych oraz zakup energii poza szczytem (po niższych cenach)
 • Duża elastyczność ładowania / rozładowania
Ograniczenie poboru mocy, w tym z rejestracją profile obciążenia (ang. RLM)
Obciążenia szczytowe (ang. peak loads) występują bardzo często w przedsiębiorstwach, w których zużycie energii elektrycznej gwałtownie wzrasta na określony czas. Powoduje to znaczący wzrost kosztów zakupu energii elektrycznej, ponieważ odbiorca ponosi stałą opłatę za zamówioną moc (tzw. moc umowną), nawet jeżeli korzysta z niej tylko przez kilka godzin w ciągu miesiąca. Ponadto, przekroczenia mocy umownej powodują dodatkowe koszty wynikające z kar umownych, które jeszcze bardziej zwiększają rachunek odbiorcy za energię elektryczną.

Oferowany przez nas system magazynowania energii umożliwia fizyczne zmniejszenie poboru mocy lub zmniejszenie wartości poboru mocy szczytowej wykorzystując rejestrację profilu obciążenia (RLM). W obu przypadkach energia elektryczna pobierana przez przedsiębiorstwo jest kontrolowana tak, aby zapotrzebowanie na moc szczytową było zaspokajane bezpośrednio z systemu magazynowania, a nie z sieci energetycznej. Oznacza to, że szczyty poboru mocy są eliminowane za pomocą fizycznego ograniczenia poboru mocy lub dynamicznie równoważone przez RLM. W obu przypadkach pozwala to uniknąć wyższych opłat za energię elektryczną (moc umowną lub kary z tytułu jej przekroczenia).
Główne obszary zastosowania:
 • Piekarnie korzystające z piecy elektrycznych
 • Stacje ładowania samochodów elektrycznych, w których używanych jest kilka punktów ładowania jednocześnie
 • Producenci metali używający sprzętu spawalniczego i innych energochłonnych maszyn
 • Producenci mleka, którzy używają zautomatyzowanego systemu dojarek
Kluczowe korzyści:
 • Redukcja kosztów zakupu energii dzięki ograniczeniu mocy umownej
 • Brak konieczności zwiększania mocy umownej w przypadku wprowadzenia nowego procesu produkcyjnego
 • Sezonowa optymalizacja kosztów
JAK DZIAŁA FIZYCZNE OGRANICZENIE POBORU MOCY?
Jeśli wystąpi obciążenie szczytowe (szczytowy pobór mocy), system magazynowania energii zapewni dodatkową energię elektryczną poza energią (mocą) pobieraną z sieci. Zmniejszy to ilość energii elektrycznej (mocy) pobieranej z sieci do określonej ilości. System magazynowania jest następnie ponownie ładowany z sieci lub z instalacji fotowoltaicznej.
Jak działa ograniczenie poboru mocy z wykorzystaniem rejestracji profile obciążenia?
W przypadku fizycznego zmniejszania poboru mocy każdy szczyt zużycia, który występuje powyżej określonego progu, jest po prostu pokrywany energią elektryczną pobieraną z systemu magazynowania baterii, a nie sieci dystrybucyjnej. W przypadku modelu rejestrowanego profilu obciążenia (RLM) podczas dynamicznego ograniczania obciążenia system działa w 15-minutowych odstępach, aby zapewnić większą dokładność, a tym samym również większą wydajność: maksymalny szczytowy pobór mocy tolerowany przez dostawcę jest pomijany, ponieważ ilość zużywanej energii elektrycznej jest rejestrowana w okresie 15 minut, aby umożliwić krótkie obciążenia szczytowe. Oferowany przez nas system zarządzania magazynem energii uruchamia magazyn tylko wtedy, gdy średnie zużycie grozi przekroczeniem maksymalnej tolerowanej wartości szczytowej w 15-minutowym interwale.
JAKIE KORZYŚCI PRZYNOSI SYSTEM RLM?
Ponieważ system zarządzania magazynem energii „uwalnia” tylko niezbędną ilość energii elektrycznej, jego pojemność wystarcza na dłużej bez ładowania. Zmniejsza to liczbę pełnych cykli, a tym samym wpływa na żywotność systemu oraz zwiększa uzyskiwane korzyści finansowe. Pozwala to również na dobór systemu magazynowania o mniejszej pojemności i tym samym redukcję nakładów inwestycyjnych.

Wielofunkcyjność
Dzięki systemowi zarządzania energią TESVOLT Energy Manager, TS-I HV 80 umożliwia korzystanie z wielu funkcjonalności. Oznacza to, że można równolegle stosować dwie strategie zarządzania energią w różnych kombinacjach: optymalizacja zużycia własnego (SCO) z redukcją poboru mocy szczytowej (PS), SCO z czasem użytkowania (ToU) lub ToU z PS. Wielozadaniowość pozwala wykorzystać zalety obu funkcjonalności. Możliwa jest konfiguracja system zarządzania magazynem dostosowana do potrzeb klienta, w tym określenie której funkcjonalności nadać priorytet. Dzięki temu koszty zakupu energii elektrycznej są redukowane podwójnie, co oznacza również, że inwestycja w magazyn zwróci się jeszcze szybciej.
Wariant I: SCO z PS
Połączenie optymalizacji zużycia własnego i redukcji poboru mocy szczytowej (maksymalnej) ogranicza nie tylko koszty zakupu energii elektrycznej od dostawcy, ale koszty związane z opłatą za moc umowną (dzięki możliwości zmniejszenie mocy umownej).
NA CZYM POLEGA JEDNOCZESNE KORSZYSTANIE Z FUNKCJI SCO ORAZ PS?
System zarządzania magazynem energii TESVOLT Energy Manager zapewnia dobór optymalnej strategii ładowania i rozładowania magazynu dla każdego kolejnego dnia. Strategia bazuje na danych dot. prognozy pogody, pojemności magazynu energii i aktualnym stanie naładowania. Moc umowną zamawianą u spółki dystrybucyjnej określa się zazwyczaj w oparciu o przewidywany maksymalny pobór mocy. Może ona zostać ograniczona dzięki wykorzystaniu energii z magazynu w przypadku skoków w poborze mocy (pokrycie poboru szczytowego energią z magazynu a nie z sieci).

Pozostałą część pojemności magazynu energii można wykorzystać do optymalizacji autokonsumpcji (SCO), niezależnie od tego, czy do ograniczenia poboru mocy z sieci wykorzystujemy jej fizyczne ograniczenie (PS).

Korzyści z połączenia funkcji SCO i PS

● Większa redukcja kosztów zakupu energii
● Szybszy zwrot z inwestycji w magazyn
Wariant II: SCO z ToU
W przypadku połączenia optymalizacji zużycia własnego (SCO) i zarządzania czasem użytkowania (ToU), zarówno zużycie energii elektrycznej wytwarzanej na miejscu, jak i pobór energii elektrycznej z sieci elektroenergetycznej są automatycznie dostosowywane, aby zapewnić optymalną (jak najniższą) cenę zużywanej energii elektrycznej.
NA CZYM POLEGA JEDNOCZESNE KORSZYSTANIE Z FUNKCJI SCO ORAZ ToU?
System zarządzania magazynem energii TESVOLT Energy Manager jest konfigurowany w taki sposób, że ilość energii elektrycznej, która musi zostać kupiona z sieci oprócz energii elektrycznej wyprodukowanej we własnym zakresie, jest pobierana po jak najniższej cenie, np. w taryfie nocnej. Magazyn dostarcza energię, wtedy, gdy produkcja energii elektrycznej z własnego źródła (np. PV) jest niewystarczająca do pokrycia zapotrzebowania lub wtedy, gdy cena zakupu energii elektrycznej z sieci jest wysoka.

Korzyści z połączenia funkcji SCO i ToU

● Największe oszczędności na zakupie energii elektrycznej
● Szybszy zwrot z inwestycji w magazyn
Wariant III: PS z ToU
Połączenie aplikacji oszczędzania szczytowego i czasu użytkowania zmniejsza dodatkowe koszty spowodowane szczytami obciążenia i zapewnia, że energia elektryczna jest kupowana z sieci energetycznej tylko w okresach, w których ceny są korzystne. (W zależności od ceny taryfy energii elektrycznej i potencjalnych ograniczeń prawnych dotyczących zależnej od czasu maksymalnej ilości zakupionej energii elektrycznej.)
NA CZYM POLEGA JEDNOCZESNE KORSZYSTANIE Z FUNKCJI PS ORAZ ToU?
System zarządzania magazynem energii TESVOLT Energy Manager jest konfigurowany w taki sposób, aby energia zużywana do redukcji poboru mocy szczytowej była pozyskiwana po jak najniższej cenie (np. taryfie nocnej). Dane historyczne o zużyciu energii wykorzystywane są do uzyskania prognozy, ile energii jest zwykle zużywanych do ograniczenia poboru mocy oraz kiedy to się odbywa, dzięki czemu system sterowania magazynem wie, kiedy należy naładować magazyn energii i do jakiego poziomu.

How you benefit from PS and ToU

● Greater cost savings for electricity
● Investment written off sooner
Główne obszary zastosowań:
 • Gospodarstwa domowe z systemami PV, ładowarkami EV i pompami ciepła
 • MŚP z systemami PV, ładowarkami EV i innymi źrodłami poboru energii
 • Instalacje fotowoltaiczne z ograniczeniem mocy oddawanej do sieci
Kluczowe korzyści
 • Jeszcze lepsze wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej i systemu magazynowania energii
 • Sterowanie zużyciem energii przez dodatkowe odbiorniki, takie jak pompy ciepła i stacje ładowania
 • Zminimalizuj lub wyeliminuj straty spowodowane ograniczeniem mocy przyłączeniowej (ilości energii możliwej do oddania do sieci)
Ładowanie baterii na podstawie prognoz
Oferowane przez nas systemy magazynowania energią mają możliwość sterowania ładowaniem oraz rozładowywaniem magazynu w oparciu o dane dot. prognozy pogody oraz dane historyczne o zużyciu energii. System zarządzania magazynem codziennie dostosowuje optymalną strategię ładowania i rozładowywania magazynu. Strategia opiera się na prognozie pogody, pojemności baterii i aktualnym poziomie jej naładowania, w połączeniu z danymi statystycznymi dotyczącymi zużycia energii w (tj. ile energii jest zwykle zużywane w określonych porach dnia).
Główne obszary zastosowań
 • Gospodarstwa domowe z systemami PV, ładowarkami EV i pompami ciepła
 • MŚP z systemami PV, ładowarkami EV i innymi źródłami poboru energii
 • Instalacje fotowoltaiczne z ograniczeniem mocy oddawanej do sieci
Kluczowe korzyści:
 • Jeszcze lepsze wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej i systemu magazynowania energii
 • Sterowanie zużyciem energii przez dodatkowe odbiorniki, takie jak pompy ciepła i stacje ładowania
 • Zminimalizuj lub wyeliminuj straty spowodowane ograniczeniem mocy przyłączeniowej (ilości energii możliwej do oddania do sieci)
Bezpośrednie połączenie z Trading Desk
Opcja bezpośredniego połączenia magazynu energii z trading deskiem (aplikacją tradingową) umożliwia sprzedaż energii elektrycznej poprzez spółkę obrotu energią. Oferowany przez nas magazyn energii zarządzany jest przez system, który komunikować się ze bezpośrednio ze zdalną jednostką sterującą wirtualną elektrownią lub wirtualnym magazynem energii. Wszystkie niezbędne dane są przesyłane do systemu zarządzania wirtualną elektrownią/magazynem w czasie rzeczywistym, co pozwala na zarządzanie poborem (ładowaniem) i sprzedażą (rozładowaniem) oraz regulowanie profilu dostaw energii elektrycznej. Taki system może zostać wykorzystany zarówno to bilansowania, jak i bezpośredniego handlu na giełdzie energii, a w przyszłości również do świadczenia usług dodatkowych na rzez OSD / OSP.
Główne obszary zastosowań:
 • Farmy fotowoltaiczne
 • Operatorzy wirtualnych elektrowni
 • Spółki obrotu (traderzy)
Kluczowe korzyści:
 • Korzyści finansowe wynikające z bilansowania poprzez magazyn energii
 • Dodatkowe przychody dzięki bezpośredniemu handle na giełdzie energii (np. poprzez arbitraż cenowy
 • Łatwe podłączenie do już wykorzystywanych systemów
Usługi sieciowe
Aby sieć elektroenergetyczna działała jak najlepiej, ilość wytwarzanej energii elektrycznej musi być równa zużyciu. Warunek ten musi być spełniony zawsze - w każdej sekundzie dnia i nocy. Jeśli w danym momencie zostanie dostarczone więcej energii, niż jest to potrzebne, lub jeśli zapotrzebowanie przekracza podaż, występują tzw. wahania obciążenia, które mogłyby spowodować awarie całego system elektroenergetycznego. Za utrzymanie równowagi w sieci elektroenergetycznej odpowiedzialni są jej operatorzy (OSP/OSD), którzy do tego celu wykorzystują różnego rodzaju metody, w tym tzw. usługi sieciowe.

Systemy magazynowania energii oparte o technologię litowo-jonową mają coraz większe znaczenie dla stabilności systemu elektroenergetycznego, zwłaszcza w kontekście postępującej transformacji energetycznej. Wynika to z tego, że takie magazyny można je szybko naładować, jeśli w sieci jest zbyt dużo energii, lub rozładować, jeśli jest za mało energii. Dlatego tego typu magazyny energii są coraz częściej wykorzystywane do bilansowani sieci przez operatorów.
Ze względu na możliwość szybkiego ładowania i rozładowywania oferowany przez nas produkt może być wykorzystywany w celu zapewnienia stabilności sieci elektroenergetycznej
TS HV 70 can:
● Stabilizacja napięcia sieciowego
● Zapewnienie pierwotnej mocy bilansującej (PBP) w celu ustabilizowania sieci energetyczne
● Kompensacja mocy biernej
● Regulate frequency
● Regulacja częstotliwości
Główne obszary zastosowań:
 • podstacje w sieci dystrybucyjnej (OSD)
 • podstacje w sieci przesyłowej (OSP)
 • obszary sieci niestabilne pod względem napięcia
Kluczowe korzyści:
 • Stabilizacja sieci przesyłowej / dystrybucyjnej
 • Równoważnie energii oddawanej przez OZE
 • Korzyści finansowe wynikające ze świadczenia usług sieciowych
Możliwe konfiguracje systemu
Systemy magazynowania energii TS HV 70 został zaprojektowany do wykorzystania przede wszystkim w rozwiązaniach dla klientów komercyjnych oraz przemysłowych. W przypadku tego system stosowane są trójfazowe inwertery SMA Sunny Tripower Storage 60, które umożliwiają elastyczne dostosowanie mocy do potrzeb klienta.
Oferta Neo Energy Storage

TESVOLT TS 48V

Elastyczny - prosty i modułowy, dostosuje się do najtrudniejszych warunków

See product page

TESVOLT TS HV70

Wszechmocny - imponuje wydajnością i opłacalnością, w każdych okolicznościach

See product page

TESVOLT TS HV70 Outdoor

Outdoorowy - odnajdzie się pod gołym niebem, od pustyni po biegun północny

See product page

TESVOLT TS-I HV80

Kompaktowy - magazyn energii, inwerter i system do zarządzania energią w jednym

See product page

TESVOLT TPS FLEX

Bezkompromisowy - wytrzymały i mocny system dla poszukiwaczy najwyższej wydajności

See product page

Napisz do nas

Wypełnij formularz poprawnymi danymi. Odpowiemy w ciągu jednego dnia roboczego.
Wybierz rodzaj podmiotu